Services

Ծառայություններ

ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

փոխարինում

հավասարակշռում

վուլկանացում

ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

արգելակման կոճղակների տեղադրում/փոխարինում

ՇԱՐԺԻՉԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

յուղի փոխարինում

յուղի զտիչի փոխարինում

վառելիքի զտիչի փոխարինում

օդի զտիչի փոխարինում

ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՏՈՒՓԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ավտոմատ և մեխանիկական տուփերի յուղի փոխարինում

ՀՈՎԱՑՆՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

անտիֆրիզի փոխարինում

հովացնող համակարգի լվացում/մաքրում

ԱՎՏՈԼՎԱՑՈՒՄ

առանց կոնտակտի

ավտոմատ սարքավորմամբ