Արտադրող:  Oberon

Ամպերաժ 190 A

Արտադրող:  Oberon

Ամպերաժ 180 A

Արտադրող:  Oberon

Ամպերաժ 60 A

Արտադրող:  Oberon

Ամպերաժ 66 A

Արտադրող:  Oberon

Ամպերաժ 77 A

Արտադրող:  Oberon

Ամպերաժ 200 A